Dokumentacja techniczna przyłącza i węzła cieplnego – Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy przyłącza cieplnego ze schematem instalacji alarmowej oraz projekt węzła cieplnego na budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi.
Instrukcja
Formularz ofertowy
Warunki