Remont i wymiana fragmentu stropu nad piwnicami – Pl. Zwycięstwa 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i wymiany fragmentu stropu nad piwnicami dotyczy budynku WM Plac Zwycięstwa 12 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna