Remont loggi – Grabowo 27a

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu loggi w budynku WM Grabowo 27A

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar 1
Przedmiar 2