Targowisko miejskie

Targowisko miejskie w Gołdapi

ADM w Gołdapi zarządza Targowiskiem Miejskim

Targowisko Miejskie usytuowane jest w Gołdapi pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Polną. Na Targowisku znajduje się budynek z szaletami miejskimi i Kasą PKS. Targowisko to jednocześnie przystanki autobusowe, busowe i postój TAXI.
Targowisko Miejskie w Gołdapi to duży plac doskonale przystosowany do organizacji różnego rodzaju dużych imprez masowych.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem imprezy na Targowisku Miejskim w Gołdapi zapraszamy do Biura ADM w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 celem ustalenia warunków wydzierżawienia placu.
Targowisko Miejskie czynne jest w godzinach od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni targowych przypadających w czwartki po 1 i 15 każdego miesiąca, w których czynne jest w godzinach 5.00 – 14.00.
Osoby prowadzące handel na Targowisku obowiązane są do przestrzegania Regulaminu Targowiska, ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, w tym w szczególności przepisów przeciw pożarowych, ogólnie przyjętych norm obyczajowych i uiszczania obowiązujących opłat.