Wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu budynku Mazurska 11 w Gołdapi z wykonaniem inwentaryzacji konserwatorskiej więźby dachowej.
Instrukcja do wykonania projektu
Formularz ofertowy