Wykonanie przedmiaru robót – rozbiórka pieców kaflowych, trzonów kuchennych i prace towarzyszące

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przedmiaru robót dla inwestycji polegającej na rozbiórce pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz prac towarzyszących.
Formularz ofertowy
Instrukcja – piece