Monthly archive for czerwiec 2015

Ogłoszenie – WM Partyzantów 28

OGŁOSZENIE Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28 w Gołdapi zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie opaski betonowej przy budynku. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ul.Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 19.06.2015 do godz. 8:00. Szczegółowe informacje udzielane są w dziale Technicznym ADM (pokój nr 7, tel. 87 615 02 81)

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł