Monthly archive for sierpień 2015

Ogłoszenie – WM Tatyzy 9

Zarząd WM Tatyzy 9 w Gołdapi zaprasza wykonawców do składania ofert na remont dachu i elewacji. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 10.08.2015 do godz. 8.00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym ADM, pokój nr 7, tel. 87 615-02-81

Więcej