Monthly archive for sierpień 2015

Ogłoszenie – WM Tatyzy 9

Zarząd WM Tatyzy 9 w Gołdapi zaprasza wykonawców do składania ofert na remont dachu i elewacji. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 10.08.2015 do godz. 8.00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym ADM, pokój nr 7, tel. 87 615-02-81

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł