Monthly archive for sierpień 2017

Wodomierze radiowe – Informacja

INFORMACJA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W GOŁDAPI, uprzejmie informuje Wspólnoty Mieszkaniowe o wprowadzeniu usługi dotyczącej wykonywania odczytów radiowych wodomierzy oraz ciepłomierzy na budynkach Wspólnot. Dzięki technologii radiowej, wartości zużycia rejestrowane są precyzyjnie i odczytywane poza mieszkaniem. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty – Dział Techniczny pokój nr 4 lub telefoniczny 539 963 170.

Więcej

Przydomowa oczyszczalnia – Skocze 3

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 – ( do 20 RML ) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej: Ogłoszenie Formularz Ofertowy Projekt budowlany Przedmiar Schemat instalacji STWiOR

Więcej

Ekspertyza techniczna – Słoneczna 3

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 3 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z badaniami geologicznymi gruntu dotyczącej sposobu zabezpieczenia budynku przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi przed powstającymi rozwarstwieniami ścian konstrukcyjnych. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub […]

Więcej

Kościuszki 8 – remontu budynku

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu budynku Kościuszki 8 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy Przedmiar Elewacja

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł