Monthly archive for wrzesień 2020

Dobór, dostawę i montaż kotła pelletowego – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na dobór, dostawę i montaż kotła pelletowego 5 klasy energetycznej w lokalu nr 7 budynku WM Mazurska 12. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Zakup i montaż wodomierzy oraz skrzynki na listy – Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu 6 szt. wodomierzy oraz skrzynki na listy w budynku WM Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki powiat Giżycko. Formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wymiana instalacji elektrycznej – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ulicy Mazurska 12 w Gołdapi. Formularz ofertowy Instrukcja – elektryka

Więcej

Wyniki z wyboru ofert na remont balkonu – Mazurska 12

Podajemy wyniki z wyboru ofert na remont balkonu WM Mazurska 12 w Gołdapi. Wyniki

Więcej

Remont dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza – Wąska 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wąska 3. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy Przedmiar robót

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej – Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej budynku WM Budziska Leśne 1 gmina Kruklanki powiat Giżycko. formularz ofertowy instrukcja – Budziska Leśne 1

Więcej

Remont i wymiana fragmentu stropu nad piwnicami – Pl. Zwycięstwa 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i wymiany fragmentu stropu nad piwnicami dotyczy budynku WM Plac Zwycięstwa 12 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy Przedmiar robót Specyfikacja techniczna

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł