Monthly archive for czerwiec 2021

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów do NSP 2021

Pan Tomasz Rafał Luto – Gminny Komisarz Spisowy w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: […]

Więcej

Przegląd wraz z wykonaniem czynności serwisowych kotłów c. o. wg zestawienia

Zapraszamy do składania ofert na przegląd wraz z wykonaniem czynności serwisowych kotłów c. o. na paliwo ciekłe wg zestawienia. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Drobne prace remontowe w pomieszczeniu łazienki lokalu nr 23 – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie drobnych prac remontowych – mykologicznych, w pomieszczeniu łazienki lokalu nr 23 przy ul. Jaćwieskiej 11 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Odgrzybianie lokalu nr 23 – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zlecenia polegającego na odgrzybianiu lokalu poprzez opryski grzybobójcze ścian oraz ozonowanie mieszkania nr 23 przy ulicy Jaćwieskiej 11 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. – Lipowa 1

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 1 przy ul. Lipowej 1 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Bieżąca konserwacja pomieszczenia poczekalni dworca PKS w Gołdapi

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji pomieszczenia poczekalni dworca PKS w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Przestawienie pieca licowanego kaflami – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na przestawienie pieca licowanego kaflami w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 12 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Tymczasowy brak w dostawie ciepłej wody w dniu 23.06.2021

INFORMACJA ! Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz informuje Wspólnoty Mieszkaniowe podłączone do sieci ciepłowniczej o tymczasowym braku w dostawie ciepłej wody w związku z koniecznością wykonania prac w kotłowni. Przerwa w dostawie wody planowana jest w dniu 23.06.2021 r. w godzinach 07:00 – 19:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – A. Krajowej 34

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 27 segmentów balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Armii Krajowej 34 w Gołdapi, na dz. nr ewid. 943/6 i 943/63 w obrębie ewidencyjnym Gołdap 2. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

4 czerwca dniem wolnym od pracy

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SPÓŁKA Z O.O. INFORMUJE, ŻE 4 czerwca  2021 (Piątek) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY              za święto przypadające 1 Maja 2021 r.

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł