Monthly archive for wrzesień 2021

Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 3 – Zatyki 4

Zapraszamy do składania ofert na dokonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w miejscowości Zatyki 4, 19 – 500 Gołdap. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. wraz z demontażem istniejącego oraz pracami towarzyszącymi – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 2 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. Formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Naprawa schodów zewnętrznych oraz montaż gałko – klamki – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert na naprawę schodów zewnętrznych betonowych oraz montaż gałko – klamki w budynku WM Górna 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń kominiarskich – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich na budynku WM Górna 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – Skocze 3

Zapraszamy do składania ofert na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w miejscowości Skocze 3. Instrukcja formularz ofertowy lokal nr 4 formularz ofertowy lokal nr 3

Więcej

Mycie naprawa uszkodzeń w elewacji – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na mycie fragmentu elewacji i naprawę uszkodzeń w elewacji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Dobór, zakup i przechowanie do czasu montażu kotła centralnego ogrzewania

Zapraszamy do składania ofertę na dobór, zakup i przechowanie w depozyt do czasu montażu kotła centralnego ogrzewania 5 klasy emisyjności z certyfikatem Ekoprojekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie słupków automatycznych parkingowych – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu słupków automatycznych parkingowych na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic – Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Przedmiar robót Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie remontu sufitu ostatniej kondygnacji klatki schodowej- Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu sufitu na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł