Monthly archive for czerwiec 2022

Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku – działka 885/19 przy ul. Partyzantów

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 885 / 19 przy ul. Partyzantów w Gołdapi. Instrukcja do wykonania projektu formularz ofertowy

Więcej

Montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej na budynku WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Wymiana pionu kanalizacyjnego – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Remont korytarza piwnicznego wraz z piwnicą (po pożarze) – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu korytarza piwnicznego wraz z piwnicą (po pożarze) w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Remont posadzki w łazience w lokalu nr 2 – 1 Maja 46

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu posadzki w łazience w lokalu nr 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 46 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do złozenia oferty

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 3 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty rysunek przewodów kominowych formularz ofertowy

Więcej

Montaż szamba szczelnego wraz z kanalizacją, poziomów i pionów kanalizacyjnych – Niedrzwica 24

Zapraszamy do składania ofert na montaż szamba szczelnego o pojemności 10 m 3 wraz z kanalizacją sanitarną odprowadzająca ścieki do szamba, poziomów i pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniem w postaci kominka wyprowadzonego ponad dach w budynku mieszkalnym Niedrzwica 24. Instrukcja formularz ofertowy Przedmiar szambo Projekt budowlany str 1 Projekt budowlany str 2 Projekt budowlany str 3 Projekt budowlany str 4 […]

Więcej

Wymiana zbiornika na nieczystości płynne – Kowalki 6 oraz Skocze 3

Zapraszamy do składania ofert na wymianę zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10 m ³ wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach Kowalki 6 oraz Skocze 3. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie prac remontowych w lokalu nr 1 – Kościuszki 14

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w lokalu nr 1 przy ulicy Kościuszki 14 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł