Monthly archive for lipiec 2022

Montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej na budynku WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Roboty zduńskie w trzech lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gołdap

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót zduńskich w trzech lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gołdap. instrukcja – piece formularz ofertowy

Więcej

Wymiana pionu kanalizacyjnego – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji, itd… – Mazurska 11 (II)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem wkładu kominowego, wymianą pionów kanalizacyjnych w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 (zabytek) w Gołdapi oraz robotami towarzyszącymi. Instrukcja – Mazurska 11 formularz ofertowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO RYS 4 RYS 3 RYS 2 RYS 1A RYS […]

Więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (Montaż kotła c.o. i inne) – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Montaż kotła c.o., rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u, montaż wkładu kominowego oraz wykonanie robót towarzyszących w lokalu nr 2 przy ul. Instrukcja – Mazurska 11 formularz ofertowy ( zabytek ) w Gołdapi.

Więcej

Wykonanie prac remontowych w lokalu nr 1 – Kościuszki 14

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w lokalu nr 1 przy ulicy Kościuszki 14 w Gołdapi. Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy

Więcej

Montaż szamba szczelnego wraz z kanalizacją, poziomów i pionów kanalizacyjnych – Niedrzwica 24 (III)

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap ponownie zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na instalacji zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 10 m3 wraz z kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki do szamba, poziomów i pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniem w postaci kominka wyprowadzonego ponad dach budynku. Na wyjściu […]

Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego – Paderewskiego 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z programem naprawczym dotyczących problemu pojawiania się napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1 w Gołdapi Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie remontu posadzki w łazience w lokalu nr 2 – I Maja 46 -ogłoszenie nr 2

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu posadzki w łazience w lokalu nr 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej I Maja 46 Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do złozenia oferty

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł