Monthly archive for styczeń 2023

Organizacja ruchu drogowego – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: – dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, – demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania, – zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi formularz ofertowy (2) instrukcja (4)

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi. Instrukcja Partyzantó 27B formularz-ofertowy (3)

Więcej

Prace remontowe w lokalu nr 23 – Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na prac remontowych w lokalu nr 23 w budynku przy ulicy Paderewskiego 29A w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Organizacja ruchu drogowego – WM Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: – dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, – demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania, – zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi formularz ofertowy Partyantów 27B Instrukcja (3)

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł