Obsługa prawna

Obsługa prawna nieruchomości Gołdap

Zakres czynności oferowanych w ramach obsługi prawnej:

  • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów.
  • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów.
  • Windykację opłat należnych od właścicieli lokali.