Obsługa prawna

Obsługa prawna nieruchomości Gołdap

Zakres czynności oferowanych w ramach obsługi prawnej:

  • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów.
  • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów.
  • Windykację opłat należnych od właścicieli lokali.

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł