Administracja i zarządzanie

Administracja i zarządzanie nieruchomościami Gołdap

Zakres czynności oferowanych w ramach usług administrowania:

 • pomoc w organizacji Wspólnoty Mieszkaniowej – pomoc w załatwieniu NIP-u, Regon-u, założeniu konta bankowego
 • Czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP.
 • Założenie rachunku bankowego Wspólnoty.
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 • Nadzór nad uiszczaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych.
 • Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną i prawną.
 • Opracowanie planów zarządzania nieruchomością.
 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną.
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości.
 • Minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem zarządzanych nieruchomości.
 • Analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z ekspoatacją zarządzanego zasobu.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości.

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł