Aktualności

Dobór, zakup i przechowanie do czasu montażu kotła centralnego ogrzewania

Zapraszamy do składania ofertę na dobór, zakup i przechowanie w depozyt do czasu montażu kotła centralnego ogrzewania 5 klasy emisyjności z certyfikatem Ekoprojekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie słupków automatycznych parkingowych – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu słupków automatycznych parkingowych na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic – Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Przedmiar robót Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie remontu sufitu ostatniej kondygnacji klatki schodowej- Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu sufitu na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu szlabanu wraz z kompletem pilotów na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej – Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej problemu pojawiania się wody w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Mycie fragmentu elewacji i naprawa uszkodzeń – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na mycie fragmentu elewacji i naprawę uszkodzeń budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń kominiarskich – Partyzantów 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich na budynku Partyzantów 5 w lokalu nr 4 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych – Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Rysunek przewodów Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie opinii przewodów kominowych – Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie opinii przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej