Aktualności

Wykonanie dojścia do komina z przewodem spalinowym – Armii Krajowej 38

Zapraszam do składania ofert na wykonanie dojścia – ławy, stopnie kominiarskie do komina z przewodem spalinowym na dachu budynku Armii Krajowej 38 w Gołdapi. formularz ofertowy instrukcja -Armii Krajowej 38

Więcej

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u. – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u., montażu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym numer 2 oraz wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Mazurska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane. wyniki

Więcej

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u. – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u., montażu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym numer 2 oraz wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Mazurska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Rozbiórka zbiornika na ścieki oraz zaprojektowanie oczyszczalni ścieków – Budziska Leśne 1 (otwarcie ofert)

Protokół z otwarcia ofert w załączniku:

Więcej

Wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, oferta dotyczy przeglądu. formularz ofertowy -przeglądy instrukcja -przeglady

Więcej

Wymiana wyłazów dachowych na budynku – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę wyłazów dachowych w ilości 5 sztuk na budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia – 1 Maja 44,46

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej I Maja 44,46 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wymiana wyłazów dachowych – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę wyłazów dachowych w ilości 5 sztuk na budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Dobór, zakup i montaż kotła c.o. wraz z pracami towarzyszącymi – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej