2023-12-14 14:35:16

/

Wykonanie przeglądów instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów w zakresie określonym zapisami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach.
formularz-ofertowy-odgromówka
instukcja odgromówka