Aktualności

Organizacja ruchu drogowego – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: – dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, – demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania, – zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi formularz ofertowy (2) instrukcja (4)

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi. Instrukcja Partyzantó 27B formularz-ofertowy (3)

Więcej

Prace remontowe w lokalu nr 23 – Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na prac remontowych w lokalu nr 23 w budynku przy ulicy Paderewskiego 29A w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Organizacja ruchu drogowego – WM Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: – dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, – demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania, – zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi formularz ofertowy Partyantów 27B Instrukcja (3)

Więcej

Życzenia Świąteczne 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności Prezes Zarządu Jan Modzalewski oraz pracownicy ADM w Gołdapi

Więcej

Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów). Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy – instalacja […]

Więcej

Wykonanie przeglądów instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów w zakresie określonym zapisami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy – odgromówka Instrukcja odgromówka

Więcej

Wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami ustawy Prawo budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego – Okrzei 3 (II)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Okrzei 3. formularz-ofertowy-Okrzei-3 Instrukcja Okrzei 3

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego – Okrzei 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Okrzei 3. Instrukcja Okrzei3 formularz-ofertowy Okrzei 3

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł