Spółdzielnia „KOMINIARZ” w Olsztynie (Zakład Kominiarski w Olecku)

Zakład Kominiarski w Olecku informuje, że:
– wykonuje obowiązkowe!!! czyszczenia przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
– wykonuje obowiązkowe!!! okresowe kontrole w obiektach, co najmniej raz w roku polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych
– wykonuje odbiory przewodów kominowych w budynkach nowo wybudowanych (w stanie surowym i użytkowym), względnie przebudowanych przed oddaniem ich do użytku
– wydaje opinie i zalecenia
– wydaje opinie o stanie przewodów kominowych przy użyciu kamery termowizyjnej;
– wykonuje roczne przeglądy urządzeń gazowych
Nadmieniamy, iż posiadamy wszelkie uprawnienia do wydawania wyżej wymienionych opinii.
Telefon: stacjonarny: 87 520-25-75, kom. 608-286-686
Strona www: brak
E-mail: kominiarze_olecko@o2.pl, jerzy.rynkowski@kominiarz.olsztyn.pl