Elektryk

Kamil Wojtczak

Elektryk

Elektryka. Profesjonalnie.
Telefon: 510-320-399
Strona www: brak
E-mail: brak

Proniek Patryk Proniewicki

Elektryk

Usługi elektryczne i awarie 24h, pomiary elektryczne, ustawianie anten TV SAT.
Konserwacja i nadzór nad obiektami.
Telefon: 730 730 709
Telefon: 794 058 080
Strona www: www.proniek.pl, www.750v.pl
E-mail: uslugi@proniek.pl

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł