2023-12-14 14:40:38

/

Wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami ustawy Prawo budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane.
instrukcja
formularz-ofertowy