2024-07-01 11:25:59

/

Komunikat dotyczący taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap i części gminy Kowale Oleckie, tj. miejscowości: Dorsze, Borkowiny i Piastowo na okres od 4 lipca 2024 roku do 3 lipca 2027 roku.
Taryfa 4.07.2024 r. – 3.07.2025 r.

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM: