2023-12-14 14:37:11

/

Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).
formularz-ofertowy-instalacja-elektryczna-lokale
instukcja- instalacja elektryczna lokale