Księgowość i finanse

Obsługa finansowo księgowa nieruchomości Gołdap

Obsługa finansowo – księgowa

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych
 • Opracowywanie projektów planów gospodarczych.
 • Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali.
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych za określony okres.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o uzyskanych przychodach.
 • Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
 • Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.
 • Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Obsługa bankowa i pocztowa zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł