Ogłoszenie wyników-wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczenia ścian konstrukcyjnych – Górna 15

Ogłoszenie wyników na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczenia ścian konstrukcyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 15 w Gołdapi.
Protokół