Wykonanie / przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie / przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do podłączenia oświetlenia czasowego – czujki ruchu na 4 klatkach schodowych oraz w piwnicy w budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja oświetlenie Partyzantów 27 B
Formularz ofertowy klatki Partyzantów 27 B
Formularz ofertowy piwnice Partyzantów 27 B