Wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej – Kościuszki 10

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej na budynku Kościuszki 10 w Gołdapi – montaż głównego wyłącznika prądu.
Instrukcja
Formularz