Monthly archive for luty 2015

Zmiany w ustawie „śmieciowej”

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz.87), która obowiązuje od 1 lutego 2015 roku, to spółdzielnie, zarządcy nieruchomości komunalnych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych obowiązani są złożyć deklaracje za swoich mieszkańców do Urzędu Miejskiego, jak […]

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł