2015-02-01 12:18:23

/

Zmiany w ustawie "śmieciowej"

kontener2Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz.87), która obowiązuje od 1 lutego 2015 roku, to spółdzielnie, zarządcy nieruchomości komunalnych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych obowiązani są złożyć deklaracje za swoich mieszkańców do Urzędu Miejskiego, jak również pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odprowadzać je do Urzędu Miejskiego (art.2 ust.3 ustawy).

Oznacza to, że wszyscy najemcy i właściciele naszych zasobów od 1 lutego 2015 roku opłaty za śmiecie wliczone mają w czynsz bądź w zaliczkę na poczet kosztów.

Deklaracje z ilością zamieszkałych rzeczywiście osób składać będzie ADM w Gołdapi (zarządca), w związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie stanu liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach.

Osoby, które dokonały płatności za śmiecie w Urzędzie Miejskim za miesiąc luty 2015 roku i kolejne miesiące muszą zgłosić się do kasy Urzędu Miejskiego celem pobrania zwrotu opłaty śmieciowej.