Monthly archive for luty 2018

Wynik zapytania – Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., informuje, iż w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania „Wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skocze 3” wpłynęły 3 oferty cenowe: – 78 720,00 zł brutto, – 83 904,23 zł brutto, – 88 764,06 zł brutto. Nie wybrano żadnej z ofert gdyż ich wartość przekracza zaplanowany na ten cel […]

Więcej

Wynik zapytania – Niedrzwica 24

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Przebudowa poddasza w celu adaptacji na pomieszczenie mieszkalne wraz z remontem konstrukcji dachu budynku Niedrzwica 24 oraz robotami towarzyszącymi”. Wynik Zapytania

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł