2018-02-21 15:57:55

/

Wynik zapytania - Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., informuje, iż w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania „Wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skocze 3” wpłynęły 3 oferty cenowe:
– 78 720,00 zł brutto,
– 83 904,23 zł brutto,
– 88 764,06 zł brutto.

Nie wybrano żadnej z ofert gdyż ich wartość przekracza zaplanowany na ten cel budżet.