Monthly archive for kwiecień 2018

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi przesyła w załączeniu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez naszą firmę, z prośbą o pilny zwrot do biura ADM w Gołdapi (pokój Nr 2 – Sekretariat) w terminie do 15 maja 2018 roku. Pismo przewodnie RODO Oświadczenie RODO 04 2018

Więcej