Monthly archive for kwiecień 2018

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi przesyła w załączeniu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez naszą firmę, z prośbą o pilny zwrot do biura ADM w Gołdapi (pokój Nr 2 – Sekretariat) w terminie do 15 maja 2018 roku. Pismo przewodnie RODO Oświadczenie RODO 04 2018

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł