2018-04-30 21:17:56

/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi przesyła w załączeniu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez naszą firmę, z prośbą o pilny zwrot do biura ADM w Gołdapi (pokój Nr 2 – Sekretariat) w terminie do 15 maja 2018 roku.
Pismo przewodnie RODO
Oświadczenie RODO 04 2018