Monthly archive for czerwiec 2019

Armii Krajowej 34 – informacja z otwarcia ofert

Szczegóły w załączniku:

Więcej

Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15:00. Formularz ofertowy Instrukcja fundamenty Partyzantów 28 dodatkowe informacje

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł