2019-06-14 11:07:00

/

Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na:
„Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28”
Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15:00.

Formularz ofertowy
Instrukcja fundamenty
Partyzantów 28 dodatkowe informacje