Monthly archive for styczeń 2021

Dobudowa balkonów do budynku mieszkalnego – A. Krajowej 34

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na dobudowie balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instrukcja Formularz ofertowy Przedmiar PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY POMIAR ELEWACJI Geodeta GEOLOGIA ST-00 – Wymagania ogólne ST-01 Wykop i zasypanie wykopów ST-02 […]

Więcej

Dostawa i montaż wodomierzy – Paderewskiego 1

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż wodomierzy (ciepła + zimna woda) klasy B oraz klasy C do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty – klasa B Instrukcja do wykonania oferty – klasa C Formularz ofertowy – klasa B Formularz ofertowy – klasa C

Więcej

Zwolnienie z poboru opłaty targowej

Informacja Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku sprzedający na targowicy na terenie Gminy Gołdap są zwolnieni z opłaty targowej. Zaniechanie poboru opłaty targowej jest wprowadzone w związku z wejściem w życie przepisu art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o […]

Więcej

Przystosowanie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do miejskiego ogrzewania systemowego – Kościuszki 16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót polegających na rozprowadzeniu bądź przystosowaniu istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi do miejskiego ogrzewania systemowego. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł