2021-01-08 08:16:52

/

Przystosowanie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do miejskiego ogrzewania systemowego - Kościuszki 16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót polegających na rozprowadzeniu bądź przystosowaniu istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi do miejskiego ogrzewania systemowego.
Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy