Monthly archive for styczeń 2022

Rozbiórka i utylizacja płyt dachowych zawierających azbest – Tatyzy 7

Zapraszamy do składania ofert na dokonanie rozbiórki, transportu i utylizacji płyt dachowych falistych zawierających azbest znajdujących się na budynku gospodarczym przy ulicy Tatyzy 7 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu przewodów kominowych – Kowalki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu przewodów kominowych w miejscowości Kowalki 6, gm. Gołdap. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Montaż wkładu kominowego wraz z frezowaniem komina – Warszawska 4

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładu kominowego wraz z frezowaniem komina w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 4 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie audytu energetycznego – Lwowska 2

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lwowskiej 2 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie dojścia do komina z przewodem spalinowym – Armii Krajowej 38

Zapraszam do składania ofert na wykonanie dojścia – ławy, stopnie kominiarskie do komina z przewodem spalinowym na dachu budynku Armii Krajowej 38 w Gołdapi. formularz ofertowy instrukcja -Armii Krajowej 38

Więcej

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u. – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u., montażu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym numer 2 oraz wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Mazurska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane. wyniki

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł