2022-01-10 19:59:06

/

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane.
wyniki