2023-05-10 10:40:58

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. - Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słoneczna 3 w Gołdapi.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy