2018-08-31 10:08:45

/

Kościuszki 8 - wykonanie wzmocnienia płyty stropowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wzmocnienia płyty stropowej nad piwnicą pod lokalem nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 8 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Formularz ofertowy
Instrukcja
Kosztorys
Przedmiar