2018-10-01 14:22:54

/

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku.

Szczegóły w załącznikach poniżej
Instrukcja Mazurska 11
Formularz ofertowy Mazurska 11