[custom_frame_left] Obsługa techniczna nieruchomości Gołdap
[/custom_frame_left]

Zakres czynności oferowanych w ramach obsługi technicznej:

 • Pomoc w organizacji Wspólnoty Mieszkaniowej – pomoc w załatwieniu NIP-u, Regon-u, założeniu konta bankowego
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innych przepisów.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Zlecanie wykonania bieżących konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i ich pomieszczeń   wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, zimnej wody i innych mediów.
 • Zlecanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Przeprowadzanie kontroli budynku w okresach między przeglądami obowiązkowymi w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej i odgromowej budynku.
 • Przygotowywanie remontów nieruchomości, przygotowywanie i przekazywanie placu budowy, uczestniczenie w odbiorach wykonywanych prac.
 • Rozliczanie kosztów remontów i inwestycji poprzez weryfikację faktur oraz kosztorysów.
 • Świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem wspólnych urządzeń technicznych
 • Przygotowanie projektów uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi procedurami.
 • Zbieranie ofert dotyczących usług, związanych z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi.
 • Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów preferencyjnych na planowane remonty (zwłaszcza termomodernizacyjne).