2021-03-09 16:22:33

/

Określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia lokalu mieszkalnego – pomieszczenie łazienki oraz oszacowanie kosztów wykonania zaleceń w lokalu nr 23 przy ul. Jaćwieska 11 w Gołdapi.
Protokół