2016-10-25 15:31:52

/

Opłaty za odnowienie prawa do korzystania z grobu

OGŁOSZENIE

Administracja Cmentarza Komunalnego w Gołdapi przypomina o dokonywaniu opłat za odnowienie prawa do korzystania z grobu, brak odnowienia oznaczać będzie, że grób kwalifikuje się do zlikwidowania z powodu braku wniesieniu opłaty po 20 latach.

Administrator przypomina również o przedłużeniu rezerwacji miejsca do pochówku na dalsze 10 lat. Nie uiszczenie tej opłaty jest równoznaczne z utratą prawa do miejsca rezerwowanego, w takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji Administratora.

Załatwianie praw związanych rezerwacją i wniesieniem opłat odbywa się w siedzibie Administratora przy ul. Zadumy 13 od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w godzinach jego urzędowania tj. 7 15–15 15 pod numerem tel. 534-171-534.