Organizacja ruchu drogowego – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie:
– dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień,
– demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania,
– zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu,
na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi

formularz ofertowy (2)
instrukcja (4)

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł