2023-01-04 08:53:07

/

Organizacja ruchu drogowego - WM Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie:
– dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień,
– demontaż znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania,
– zakup, montaż przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi
formularz ofertowy Partyantów 27B
Instrukcja (3)