2017-05-22 13:54:46

/

Paderewskiego 10 - remont klatki schodowej oraz balkonu

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 10 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej oraz balkonu.

Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy